thumb image

Niezapominajka - układanka sylabowa

Opis planszy:

NIEZAPOMINAJKA – UKŁADANKA  SYLABOWA AE 101211
 
Układanka sylabowa to zestaw 45 obrazków z wyrazami do podzielenia na sylaby. Materiał wydrukowany jest na grubym kartonie, łatwym do samodzielnego pocięcia za pomocą nożyczek.
Zawarty w zestawie materiał ma pomóc małym dzieciom w rozwijaniu umiejętności wychwytywania, odbierania i interpretowania dźwięków z otoczenia. Umiejętności te odgrywają istotną rolę w kształtowaniu u dzieci zdolności do analizy i syntezy słuchowej, tak bardzo potrzebnych dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej i nieodzownych w nauce czytania i pisania.
 Nauka czytania u dzieci rozpoczyna się w przedszkolu, już od rozpoznawania pierwszego znaczka identyfikacyjnego. W toku edukacji przedszkolnej dziecko musi rozumieć, że mowa składa się z szeregu ważnych elementów.  Aby usłyszeć i wymówić wyrazy musi ono:
 
– odebrać bodźce słuchowe
– rozłożyć je na proste elementy (dokonać analizy)
– złożyć je w jedną całość (dokonać syntezy).
 
Przygotowany przeze mnie zestaw jest bardzo przydatny podczas ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny u dzieci i doskonalących umiejętność rozpoznawania wymawianych przez nas wyrazów, sylab i głosek.
Proponowany zestaw ćwiczeń obejmuje trzy etapy doskonalenia tego słuchu:
 
– wysłuchiwanie zdań, dzielenie ich na wyrazy, określanie liczby i kolejności wyrazów w zdaniu; z każdym z wyrazów można ułożyć zdanie, a następnie tak poprowadzić zabawę, aby dzieci układały zdania samodzielnie;
 
– wysłuchiwanie i artykułowanie sylab (dzielenie wyrazów na sylaby), z których składa się dany wyraz, określanie ich liczby i kolejności. Na kartonikach zostały umieszczone linie przerywane (linie przecięcia), które pokazują miejsce podziału wyrazu, zgodnie z liczbą sylab. Taka forma pozwala dziecku „zobaczyć” sylabę w każdym z wyrazów i z łatwością określić ich liczbę;
 
– stwierdzenie, że wyraz składa się z głosek (wyodrębnianie głosek w nagłosie – pierwsze głoski w wyrazie, w wygłosie – na końcu wyrazu, w śródgłosie – w środku wyrazu), liczenie głosek, tworzenie obrazu graficznego wyrazu. Dziecko, znając graficzny obraz litery, z łatwością może sprawdzić, która głoska znajduje się w nagłosie, śródgłosie czy wygłosie.